Att göra en lista på alla slags ärenden som du kan få hjälp med är svårt att få heltäckande. Här är några exempel på uppdrag och ärenden från den senaste tiden:

  • SaaS-bolag (B2B) – Löpande arbete med bland annat SaaS subscriptionavtal, licensavtal, och GDPR-frågor
  • IT konsultbolag – Löpande arbete med bland annat konsultavtal, finansierings och investeringsfrågor, aktieägaravtal, SaaS subscriptionavtal, licensavtal, och GDPR-frågor
  • Digitalt sjukvårdsstartup (SaaS -B2B) – Löpande arbete med bland annat finansieringsfrågor och SaaS subscriptionavtal
  • Gaming-startup – Löpande arbete med bland annat finansieringsfrågor, bolagsrättsliga frågor, förlagsavtal, och licensavtal
  • e-learning företag (SaaS) – Saas subscription avtal mm
  • IoT Startup – löpande arbete med finansieringsfrågor, immaterialrättsliga frågor, aktieägaravtal samt bolagsrättsliga frågor
  • Elektronik och mjukvaruutvecklare – löpande bolagsrättsliga frågor samt diverse kommersiella avtal

Att fråga kostar ingenting

Kontakta oss för att diskutera ditt ärende.

Mobil: +46 (0)705-71 22 44
E-post: daniel.nilsson@dnadvokatbyra.se